Zapisy na kurs:

VBA dla ekspertów – interfejs użytkownika i UserForms


Opis kursu:

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły program zajęć pt. „Wydajna praca w VBA w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w VBA i znają go w stopniu zaawansowanym. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim i ma na celu przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela. Szczególny nacisk położony zostanie na budowę interfejsu użytkownika. Zakres kursu obejmuje m.in. tworzenie zaawansowanych formularzy UserForm z wykorzystaniem funkcji Windows API, edycję wstążki i menu podręcznego, udostępnianie aplikacji poprzez tworzenie własnych dodatków Excela. Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy i łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • omówienie narzędzi służących do projektowania interfejsu użytkownika, m.in. wbudowane narzędzia Excela, klawisze skrótu i przyciski uruchamiające procedury VBA, formanty (formularza i ActiveX), okna dialogowe (standardowe i UserForm), menu podręczne, wstążka
 • formanty ActiveX: wstawianie, modyfikowanie właściwości, przypisywanie procedur, rodzaje (ComandButton, ComboBox, CheckBox, ListBox, TextBox, ScrollBar, SpinButton, OptionButton, Label, formanty niestandardowe), obsługa zdarzeń (m.in. Change, KeyDown/KeyUp, KeyPress, Click, DblClick, MouseDown/MouseUp, MouseMove, SpinDown/SpinUp, Scroll, DropButtonClick)
 • wbudowane okna dialogowe (funkcje: MsgBox, InputBox, metody: GetOpenFilename, FileDialog, ShowDataForm, ExecuteMso)
 • niestandardowe okna dialogowe (formularze UserForm): projektowanie krok po kroku, obsługa przy użyciu skrótów klawiaturowych, obsługa zdarzeń UserForm, dostosowanie okna wyboru formantów (Toolbox), tworzenie własnych szablonów formularzy UserForm
 • zaawansowane formularze UserForm: projektowanie, programowanie i ocena zaawansowanych formularzy UserForm, pozycjonowanie okien dialogowych, monitorowanie poprawności wpisywanych danych do formularzy, używanie niestandardowych formantów, wydajne metody pobierania danych do formularzy UserForm oraz zapisywania wyborów użytkownika
 • przykłady zastosowań zaawansowanych formularzy UserForm w aplikacjach: aplikacja do wprowadzania, kontrolowania i raportowania danych sprzedażowych w restauracji; aplikacja do kontrolowania zapasów produktów w magazynie
 • interfejs API systemu Windows - zastosowanie w formularzach UserForm
 • automodyfikacja kodu VBA: zintegrowane środowisko programisty (IDE), automatyzacja pracy na obiektach (OLE), obiekty środowiska IDE (VBE, CommandBar, Window, VBProjekt, Reference, VBComponent, Property, CodeModule, Designer, zastosowanie automodyfikacji kodu w formularzach UserForm
 • menu podręczne: konstrukcja, modyfikacja (obiekt CommandBar), odwołania do menu podręcznego, odwołania do formantów w menu podręcznym
 • wstążka: konstrukcja (kod XML), edycja (RibbonX), schemat modyfikacji wstążki
 • udostępnianie aplikacji (tworzenie własnych dodatków): pliki dodatków, korzyści ze stosowania dodatków, schemat tworzenia nowego dodatku, testowanie i ocena dodatków
 • przykłady profesjonalnych aplikacji: analiza i ocena różnych aplikacji Excela stworzonych przez użytkowników (narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych)