Zapisy na kurs:

Statystyka, ekonometria i szeregi czasowe w Pythonie


Opis kursu:

Znajomość statystyki i podstaw ekonometrii jest niezbędna nie tylko w pracy badawczo-naukowej, ale również w modelowaniu biznesowym. Świadome wykorzystywanie statystyki opisowej i wizualizacji danych pozwala na efektywny przegląd posiadanych danych i zrozumienie podstawowych zależności między zmiennymi. Statystyka matematyczna jest przydatna do weryfikowania hipotez badawczych (niezależnie czy są to hipotezy naukowe czy założenia biznesowe). Znajomość technik analizy statystycznej jest bardzo przydatne w Data Science i uczeniu maszynowym, ponieważ w zaawansowanych modelach często wykorzystywane są koncepcje opracowane wcześniej na potrzeby testowania statystycznego, ekonometrii i modelowania szeregów czasowych. Wreszcie liniowe modele regresyjne (oparte o metodę najmniejszych kwadratów i metodę największej wiarygodności) dla prób przekrojowych i szeregów czasowych, ze względu na łatwość stosowania tych model i interpretacji parametrów są (i będą) podstawą wszystkich analiz statystycznych.

Reasumując, kurs Statystyka, ekonometria i szeregi czasowe w Pythonie jest kompendium wiedzy i umiejętności o najważniejszych metodach modelowania statystycznego i ekonometrycznego. Statystyczna analiza danych jest potrzebna każdemu analitykowi, niezależnie od tego, czy pracuje w sektorze prywatnym, publicznym czy na uczelni wyższej. Wiedza o statystyce przydaje się też niezależnie zaawansowania prowadzonych analiz, ponieważ świadome korzystanie narzędzi statystycznych i ekonometrycznych jest potrzebne zarówno w statystyce opisowej, badaniach statystycznych, jak i budowaniu i walidacji modeli uczenia maszynowego. Poznanie statystyki i ekonometrii bardzo zmniejsza też koszty wejścia w świat Machine Learning, dla osób które podążają za najnowszymi trendami i wybierają kariery analityka Data Science.

Kurs jest prowadzony od podstaw i znajomość technik statystycznej analizy danych nie jest potrzebne. Natomiast znajomość podstaw Pythona (omawianych np. na kursie Analiza danych i programowanie w Pythonie jest wymagana.