Zapisy na kurs:

VBA dla ekspertów – sterowanie Windows i MS Office


Opis kursu:

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły program zajęć pt. „Wydajna praca w VBA w programie MS Excel”, bądź pracują na co dzień w VBA i znają go na poziomie zaawansowanym. Kurs realizowany jest na poziomie eksperckim i ma na celu przedstawienie narzędzi oraz metod tworzenia profesjonalnych aplikacji Excela. Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę Excela z innymi programami. Zakres kursu obejmuje m.in. metody pracy na obiektach zewnętrznych (plikach i folderach systemu Windows), współpracę z innymi programami pakietu Microsoft Office (Word, PowerPoint, Access, Outlook), sterowanie programami innych firm (przeglądarki stron Internetowych, poczta), tworzenie własnych obiektów (moduły klas), zaawansowane programowanie (programowanie rekurencyjne, automatyzacja kodu VBA). Liczne przykłady i wzorcowe aplikacje pozwolą uczestnikom na lepsze przyswojenie wiedzy i łatwe dostosowanie poznanych narzędzi do własnych potrzeb.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • praca z obiektami zewnętrznymi w VBA: wczesne wiązanie (early binding), późne wiązanie (late binding)
 • operacje na plikach i katalogach przy użyciu wbudowanych poleceń VBA (m.in. MkDir, Open, FileCopy, Name, Kill, RmDir, Dir)
 • operacje na plikach i katalogach przy użyciu obiektu zewnętrznego FileSystemObjest (FSO): odwołania do obiektu, struktura, metody (m.in. Create, Copy, Move, Delete, Get, Exists)
 • import plików z Internetu (WinHttpRequest)
 • otwieranie plików (Shell, Shell.Application)
 • kompresowanie i dekompresowanie plików ZIP (Shell.Application)
 • wydajne metody importu setek/tysięcy plików Excela (m.in. Open, ExecuteExcel4Macro, ActiveX Data Object, formuły) oraz tekstowych (m.in. Open, kwerendy, OpenTextFile)
 • praca z programami pakietu Microsoft Office: Word, PowerPoint, Access (ActiveX Data Object oraz Data Access Objects), Outlook (Outlook.Application, Shell, FollowHyperlink, SendKeys)
 • tworzenie własnych obiektów (moduły klas): definiowanie zdarzeń dla istniejących obiektów, tworzenie własnych obiektów i definiowanie dla nich właściwości, metod oraz zdarzeń
 • programowanie rekurencyjne
 • profesjonalne aplikacje w Excelu: definicja, cechy, etapy projektowania, testowanie i ocena aplikacji
 • liczne przykłady profesjonalnych aplikacji narzędziowych, statystycznych, finansowych, biznesowych oraz rozrywkowych