Zapisy na kurs:

Automatyzacja pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka VBA


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poznać świat makropoleceń, jak i tym, którzy znają podstawy języka programowania VBA i chcą usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych, ale wymagana jest bardzo dobra znajomość Excela. Celem kursu jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do środowiska VBA, jednak kończy się na poziomie zaawansowanym. Program zajęć obejmuje m.in. wyjaśnienie działania edytora VBA, naukę rejestrowania makr, edycję kodu, jego budowę i optymalizację, definiowanie zmiennych, składnie VBA – konstrukcje, instrukcje warunkowe, pętle oraz wbudowane okna dialogowe. Kurs jest bardzo intensywny. Liczne animacje, prezentacje multimedialne oraz przykłady zastosowania nabytych umiejętności pozwolą kursantom tworzyć własne makropolecenia już po kilku godzinach zajęć.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • budowa edytora VBE
 • rejestrowanie makropoleceń: karta deweloper, nagrywanie makr, odwołania względne i bezwzględne, uruchamianie makr
 • budowa i optymalizacja kodu: budowa edytora VBA, elementy pliku Excela, składnia kodu, składnia procedur, odczytywanie, opisywanie i porządkowanie kodu nagranego przez rejestrator
 • odwołania do zakresów komórek: ActiveCell, Selection, Cells, Range
 • obiekty VBA: właściwości i metody, klasy, kolekcje, hierarchia
 • zmienne VBA: liczbowe, tekstowe, logiczne, zmienne obiektowe
 • funkcje i formuły w VBA: formuły wykonywane w VBA, formuły wykonywane w Excelu, funkcje wykonywane w VBA, funkcje arkuszowe wykonywane w VBA, funkcje (okna dialogowe) MsgBox i InputBox
 • konstrukcje: With … End With, For Each … Next
 • instrukcje warunkowe: If … Then, Select Case
 • polecenia: GoTo, Dir
 • pętle: For … Next, Do … While, Do … Until
 • obsługa błędów
 • przyśpieszanie działania makropoleceń
 • liczne przykłady aplikacyjne wykorzystujące wiedzę zdobytą na całym kursie i pokazujące nabyte umiejętności, m.in. aplikacja importująca okresowe dane sprzedażowe (oddzielne pliki txt) do Excela, konsolidująca wszystkie sprawozdania do zbiorczej bazy danych, tworząca raporty dla poszczególnych grup produktowych bądź miast i zapisująca je w oddzielnych plikach xlsx oraz pdf