Zapisy na kurs:

Wdrażanie aplikacji analitycznych w R i Python


Opis kursu

Wdrażanie i rozwój rozwiązań analitycznych w środowisku produkcyjnym w przedsiębiorstwie jest jedną kluczowych umiejętności na wyższych, samodzielnych stanowiskach analitycznych. Analitycy Data Science, programiści oraz zarządzający projektami potrzebują opanować zbiór narzędzi (tzw. stack technologiczny), który pozwoli na realizację pełnego cyklu rozwoju projektu z zachowaniem dobrych praktyk: wersjonowanie, praca w zespole, testowanie i finalnie opublikowanie modelu analitycznego do zastosowań dla końcowego odbiorcy. Wiedza i umiejętności z tym związane wchodzą w zakres czynności powszechnie nazywanych DevOps .

Kurs prowadzony jest na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym. Wymagana jest znajomość dowolnego języka programowania (przede wszystkim R lub Python), przy czym przykłady zostaną przygotowane w R i Python. Przedstawione zostaną tu narzędzia umożliwiające efektywne zarządzanie projektami analitycznymi (praca w systemie Linux git, Docker). Przygotowane przykłady posłużą do zaprezentowania praktycznych problemów, z którymi mierzą się analitycy i osoby zarządzające projektami. Uczestnicy w trakcie kursu poznają rozwiązania omawianych problemów z wykorzystaniem powszechnie stosowanych narzędzi i technik. Dokonany zostanie również przegląd rozwiązań chmurowych (AWS, Google Cloud).