Zapisy na kurs:

Agile, Dev Ops i Lean Six Sigma


Opis kursu

Kurs poświęcony jest zgłębieniu z pozoru odległych od siebie dziedzin, jakimi są podejście zwinne (Agile), które dominuje obecnie w obszarze projektów informatycznych i wytwarzania oprogramowania, oraz filozofia optymalizacji procesów (Lean Six Sigma), będąca połączeniem zamysłu eliminacji marnotrawstwa i tzw. „wąskich gardeł” oraz spojrzenia statystycznego, redukującego zmienność w procesie. Obie dziedziny mają jeden cel – przyspieszenie i uzyskanie większej efektywności w realizacji procesów. Co ciekawe, wiele spośród zasad charakteryzujących metodyki zwinne znajduje swoje źródło w filozofii Lean Manufacturing – sam Scrum Guide, będący kompendium Scruma, wspomina o bazowaniu na empiryzmie i „lean thinking”. Niemniej zaskakująca jest ewolucja podejścia Agile, które zaczynając od pozornie prostych założeń wywodzących się głównie ze Scrum i Extreme Programming (XP), przeszło długą drogę, rozwijając rewolucyjne koncepcje pokroju DevOps. DevOps to model pracy oraz kultura organizacyjna cechującą się połączeniem zespołów wytwarzających oprogramowanie (Software Development) i zarządzających oraz wspierających systemy (Software Operations). Jej celem jest przyspieszenie dostarczania oprogramowania, ulepszenie przepływu wartości od pomysłu do realizacji i unikanie lub szybsze adresowanie błędów.

Grupą docelową kursu są programiści pracujący w szeroko rozumianym IT, osoby pracujące lub chcące pracować w środowisku Agile (m.in. w rolach: Scrum Master, Product Owner, Product Manager, Agile Coach, Agile Lead, analityk biznesowy), analitycy Data Science (pracujący m.in. w R i Python), a także managerowie i Project Managerowie, którzy nadzorują lub koordynują pracę programistów, analityków, zespołów produktowych i trenerów Agile/Scrum. Znajomość zagadnień wchodzących w zakres kursu jest niezbędna w pracy osób odgrywających kluczowe role w podejściu Agile i Project Managera, a dla analityka/programisty jest dodatkowym atutem na rynku pracy i ważnym uzupełnieniem miękkich umiejętności dewelopera/analityka danych.

Kurs to sesje szkoleniowe prowadzone na żywo, praktyczne ćwiczenia i bogaty zbiór materiałów, który pozwoli uczestnikowi także samodzielnie zagłębić się w prezentowaną tematykę. Materiały przekazywane w ramach kursu zapewniają dostęp do unikatowych dokumentów ułatwiających poruszanie się w świecie Agile i Lean Six Sigma. Znaczną przewagą niniejszego kursu nad szkoleniami realizowanymi we własnym tempie (self-pace) jest interakcja z prowadzącymi, możliwość zadawania pytań i rozpoczynania dyskusji oraz nabywanie realnych umiejętności.

Po ukończeniu kursu, perspektywy zawodowe znacznie się rozszerzą – poczynając od zmiany sposobu myślenia, nabycia lub ulepszenia umiejętności technicznych (obejmujących m.in. znajomość najlepszych metodyk tworzenia oprogramowania, poznanie czynności DevOps, polepszenie jakości kodu, obsługę powszechnych narzędzie JIRA i Confluence), aż po możliwości pełnienia dedykowanych ról w Scrumie i pracy w systemie Kanban, kończąc na perspektywie zatrudnienia jako Lean Expert, Process Designer, Agile Coach, Agile Lead, Change Manager, Project Manager i tym podobne.