Zapisy na kurs:

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel


Opis kursu:

Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak szybko przechodzi na poziom średnio zaawansowany. Porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, narzędzia i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy w Excelu, od wprowadzania i edycji danych, przez formatowanie komórek i arkuszy, przygotowanie danych do analizy za pomocą narzędzi i funkcji, pracę na danych z użyciem formuł oraz funkcji daty i godziny, tekstowych, logicznych i wyszukiwania, przeglądania danych z użyciem sortowania, filtrowania i tabel danych, a kończy się na analizie danych za pomocą tabel przestawnych i tworzeniu wizualizacji za pomocą wykresów.  Nie zabraknie także wszystkich najprzydatniejszych skrótów klawiaturowych. Liczne przykłady, filmy i przykłady pozwolą Ci wykorzystywać nabyte umiejętności bezpośrednio w pracy zawodowej i to już po pierwszych godzinach kursu!


Szczegółowa tematyka kursu:

 • wprowadzanie i edycja danych: budowa arkusza kalkulacyjnego, zaznaczanie komórek, wprowadzanie danych, wstawianie nowych komórek, usuwanie danych i komórek, kopiowanie, wycinanie i wklejanie danych, tworzenie ciągów, listy niestandardowe, wypełnianie błyskawiczne, skróty klawiaturowe
 • formatowanie komórek: standardowe formatowanie komórek (ogólne, liczbowe, procentowe, walutowe, księgowe, data i czas, specjalne) i niestandardowe formatowanie komórek (użycie symboli: @, spacja, zero, gwiazdka, znak zapytania, hasz, podkreślenie oraz złożone formatowania)
 • znajdowanie, zamienianie i oczyszczanie danych: narzędzie znajdź i narzędzie zamień (znajdź następny, znajdź wszystko, zamień wszystko, opcje dodatkowe, znaki specjalne)
 • projektowanie arkuszy: projektowanie i formatowanie tabel, projektowanie arkuszy przyjaznych dla użytkownika z wykorzystaniem elementów graficznych (m.in. kształtów, WordArtów, Pól tekstowych), tworzenie schematów organizacyjnych przy użyciu grafiki SmartArt
 • formuły w Excelu: składnia formuł, wstawianie formuł, przeciąganie formuł, kopiowanie formuł, wyrażenia arytmetyczne, praca z nawiasami, odwołania względne i bezwzględne, błędy formuł
 • funkcje podstawowe: używanie funkcji (wstawianie funkcji i wydajne z nich korzystanie), funkcje statystyczne, tekstowe, daty i godziny, dobre praktyki pracy na funkcjach
 • funkcje zaawansowane: funkcje złożone, formuły zagnieżdżone, funkcje logiczne (testy logiczne, funkcje JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE), funkcje wyszukiwania (X.WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, WYSZUKAJ), przykłady biznesowe
 • praca na danych: sortowanie danych (podstawowe, niestandardowe, wielopoziomowe, , na podstawie wartości komórek, kolorów, list niestandardowych), sumy częściowe, filtrowanie danych (liczbowych, dat, tekstowych, proste i złożone, wiele kryteriów, narzędzie filtrowanie zaawansowane), tabele danych (projekt, właściwości , obliczenia, odwoływanie się do danych)
 • tabele przestawne: analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Konstrukcja tabel przestawnych, zmiana stylu tabeli przestawnej, aktualizacja tabeli przestawnej, statystyki i opcje obliczeń, grupowanie i filtrowanie zmiennych, zaawansowane opcje tabel przestawnych, pola i elementy obliczeniowe, tworzenie raportów i zestawień
 • wykresy: wizualizacja danych za pomocą wykresów. Właściwości i formatowanie wykresów, style wykresów, typy wykresów: automatyczne, polecane, liniowe, kolumnowe, słupkowe, kołowe, kombi, mapa drzewa, punktowe, bąbelkowe. Zaawansowane formatowanie wykresów: definiowanie serii danych na wykresach, modyfikowanie zaawansowanych elementów wykresów, wykresy interaktywne.
 • skróty klawiaturowe: wydajne stosowanie skrótów klawiaturowych w codziennej pracy na różnego rodzaju danych i różnej ilości obserwacji
 • przykłady biznesowe: rzeczywiste przykłady biznesowe dla danych o zróżnicowanym typie i strukturze. Tworzenie raportów analitycznych