Zapisy na kurs:

Analityka biznesowa w Tableau


Opis kursu:

Kurs ten jest odpowiedzią na nieustanny wzrost znaczenia analizy danych w otoczeniu biznesowym. W erze bardzo szybko przyrastającej ilości zbieranych danych, tradycyjne narzędzia i arkusze kalkulacyjne są niewystarczającymi narzędziami do formułowania wniosków i podejmowania odpowiednich akcji. Program kursu powstał w oparciu o analizę dotyczącą trendów na rynku pracy. Business Intelligence jest nowym, szybko rozwijającym się obszarem służącym do pracy z danymi (od importu danych, przez przetwarzanie, następnie raportowanie, po tworzenie wizualizacji w formie interaktywnych dashboartów, z których mogą korzystać tysiące użytkowników), który będzie absorbował coraz większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów.  Główną dewizą firmy Tableau Software jest łatwość w tworzeniu i intuicyjność w obsłudze. Dlatego, praca w Tableau nie wymaga programowania!

Kurs Analityka biznesowa w Tableau jest dedykowany analitykom danych oraz osobom zajmującym się przygotowywaniem analiz i wizualizacją danych. Tematyka kursu obejmuje zapoznanie słuchaczy z programami Tableau Desktop Professional (przetwarzanie i wizualizacja danych) oraz Tableau Online (wersja serwerowa). Tableau jest najbardziej uniwersalnym i wszechstronnym narzędziem z obszaru BI, a jednocześnie jednym z dwóch najczęściej używanych w firmach. Kurs jest dla każdego, kto chce zrozumieć dane. Podczas kursu nauczysz się jak łatwo zaimportować różne źródła danych oraz wykonać niezbędne przekształcenia i połączenia danych. Dowiesz się jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym. Kurs Analityka biznesowa w Tableau dostarczy Ci nowych umiejętności pracy z danymi i podniesie Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Kurs Analityka biznesowa w Tableau przygotowuje do certyfikatu Tableau Desktop Certified Associate.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • Połączenia z bazami danych
  Połączenie z Tableau Server, łączenie z różnymi typami danych (xlsx, csv, json), łączenie tabel z jednej lub kilku baz, przygotowanie danych do analizy (blendowanie, edycja metadanych, Pivot, Union, Interpreter danych), typy połączeń (Live/Extract), rozdzielanie danych.

 • Organizacja danych
  Filtrowanie, sortowanie, grupowanie, hierarchie, zestawy (sets).

 • Tworzenie wykresów i pól
  Terminologia Tableau (miara i wymiar), pola dyskretne i ciągłe, pola automatycznie wygenerowane przez Tableau, wykresy (histogram, mapa cieplna - heat map, mapa drzewa - tree map, wykres pociskowy - bullet graph, wykres kombi, wspólna oś, wykres punktowy - scatter plot, tabela danych - cross tab, bar in bar chart, wykres pudełkowy - box plot), używanie tytułów, podpisów, tooltips, edycja osi, użycie etykiet

 • Wykonywanie obliczeń
  Manipulacja tekstami oraz datami, tworzenia obliczeń Quick Table Calculations, wyrażenia poziomu szczegółowości (LOD expressions), praca z agregacją, wyrażenia logiczne, sumy i sumy częściowe, obliczenia do łączenia tabel

 • Praca na mapach
  Nawigacja, niestandardowe terytoria, wyszukiwanie geograficzne, modyfikacja lokalizacji wewnątrz Tableau, importowanie i zarządzanie niestandardowym geo-kodowaniem, użycie niestandardowego tła jako mapy, podłączenia do danych geograficznych.

 • Tworzenie interaktywnych dashboardów
  Budowanie dashboardów i historii (stories), tworzenie akcji w dashboardach, projektowanie dashboardów na różne urządzenia, używanie najlepszych praktyk tworzenia dashboardów, publikacja.

 • Program Tableau Online
  Obsługa serwera Tableau Online, zarządzanie rolami, administracja serwerem.