Zapisy na kurs:

Analityka biznesowa w Power BI i Tableau


Opis kursu:

Podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych oparte jest na szczegółowych analizach danych. Niezwykle przydatna jest więc umiejętność wykorzystania programów umożliwiających sprawne przetwarzanie danych. Istotnymi cechami programów służących do pracy z danymi jest możliwość wykorzystania różnego rodzaju źródeł danych (o dużych wolumenach) oraz szybkiego przetwarzania i odświeżania danych. Kluczowa jest także finalna prezentacja raportów w formie wizualizacji. Coraz popularniejsze stają się programy w obszarze Business Intelligence takie jak Power BI i Tableau, które łączą wymienione wyżej cechy pozwalając przekształcić dane w informacje potrzebne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Kurs Analityka biznesowa w Power BI i Tableau jest dedykowany analitykom danych oraz osobom zajmującym się przygotowywaniem analiz i wizualizacją danych. Kurs jest dla każdego, kto chce zrozumieć dane. Tematyka kursu obejmuje zapoznanie Uczestników z dwoma programami: Power BI i Tableau. Podczas kursu nauczysz się jak łatwo zaimportować różne źródła danych oraz wykonać niezbędne przekształcenia i połączenia danych. Dowiesz się jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym. Kurs Analityka biznesowa w Power BI i Tableau dostarczy Ci nowych umiejętności pracy z danymi i podniesie Twoją konkurencyjność na rynku pracy.


Szczegółowa tematyka kursu:

Część I. Power BI Desktop

 • Import i przekształcanie danych
  Import różnego rodzaju plików z danymi (skoroszyty MS Excel, pliki testowe, pliki csv, bazy MS Access), wczytywanie danych z folderów. Przekształcenia i transformacje danych (m.in. łączenie – JOIN, czy mieszanie – blending) z uwzględnieniem różnego rodzaju zmiennych (m.in. operacje na liczbach, tekstach i datach), filtrowanie i sortowanie, zamiana wartości, grupowanie, transponowanie, zmiana układu danych, scalanie i dołączanie danych.

 • Tworzenie modelu danych
  Tworzenie modelu danych z wykorzystaniem relacji. Podstawy języka DAX – tworzenie kolumn obliczeniowych i miar. Wykorzystanie KPI (kluczowych wskaźników wydajności).

 • Wizualizacje danych
  Tworzenie interaktywnych raportów z uwzględnieniem różnych typów wykresów (w tym wizualizacji danych geograficznych). Fragmentatory i filtry. Filtrowanie raportów na różnych poziomach (wizualizacji, strony i całego raportu).

Część II. Tableau

 • Podstawy pracy w Tableau
  Interfejs użytkownika, podstawowa terminologia (źródła danych, obszary, sety, pigułki), wersje Tableau, tworzenie połączeń, import danych, formowanie danych, podstawowe wykresy, filtrowanie danych.

 • Wykresy + zastosowanie biznesowe

  Tabele, wykresy kombi, wykresy punktowe, wykresy powierzchniowe, histogramy, mapy, inne (np. diagram Gantta), dashboardy. Kontekst biznesowy, wybór odpowiedniego narzędzia.

 • Parametry, praca z datami, kolorami, wydajność, publikacja

  Pola obliczeniowe, parametry, analiza warunkowa, ostrzeżenia, porady, teoria kolorów, Storytelling (opowiadanie historii przy pomocy danych), publikacja.