Zapisy na kurs:

Wstęp do analizy danych w programie MS Excel


Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą zacząć pracować w Excelu, jak i tym, którzy znają podstawy Excela i chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz nauczyć się wydajnej pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych ani ekonomicznych. Kurs ten rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak kończy się na poziomie zaawansowanym. Już na pierwszych zajęciach poruszane są m.in. takie zagadnienia, jak: korzystanie z funkcji logicznych, odwołania względne i bezwzględne, czy praca na dużych zbiorach danych (kilka tysięcy wierszy). Kurs jest bardzo intensywny. Liczne animacje, prezentacje multimedialne oraz przykłady zastosowania nabytych umiejętności pozwolą kursantom wykorzystywać Excela już po kilku godzinach zajęć.


Szczegółowa tematyka kursu:

  • wprowadzanie i edycja danych: narzędzie Znajdź/Zamień, tworzenie ciągów, sortowanie danych, skróty klawiaturowe
  • formuły i funkcje: zasady tworzenia formuł, odwołania względne vs odwołania bezwzględne, funkcje: logiczne, daty i godziny, statystyczne
  • wykresy: liniowe, kolumnowe, kołowe, kombi, definiowanie serii danych na wykresach, modyfikowanie zaawansowanych elementów wykresów, wykresy interaktywne
  • projektowanie arkuszy: projektowanie i formatowanie tabel, projektowanie arkuszy przyjaznych dla użytkownika z wykorzystaniem elementów graficznych (m.in. kształtów, WordArtów, Pól tekstowych), tworzenie schematów organizacyjnych przy użyciu grafiki SmartArt
  • import danych: z plików Excela, z plików tekstowych, ze stron WWW, z baz danych
  • eksport danych: drukowanie dokumentu (m.in. ustawienie obszaru wydruku, tworzenie nagłówków i stopek), zapis w formacie - PDF, pliku graficznego, strony WWW, różne metody przenoszenia wykresów i tabel do Worda
  • przygotowanie danych do analizy: narzędzie Znajdź/Zamień, narzędzie Tekst jako kolumny, narzędzie Usuń duplikaty, funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), WYSZUKAJ(), tworzenie funkcji zagnieżdżonych i megaformuł
  • analiza danych za pomocą funkcji: statystycznych, logicznych, warunkowego zliczania i warunkowych obliczeń (m.in. LICZ.WARUNKI(), SUMA.WARUNKÓW(), ŚREDNIA.WARUNKÓW())
  • tabele przestawne: konstrukcja tabel przestawnych, statystyki i opcje obliczeń, grupowanie i filtrowanie zmiennych