Zapisy na kurs:

Zaawansowana wizualizacja i raportowanie danych w R


Opis kursu:

Kurs na poziomie zaawansowanym. Podstawowa znajomość R jest wymagana. Jego celem jest usprawnienie i automatyzacja pracy analitycznej oraz poszerzenie zakresu kompetencji w zakresie wizualizacji danych. Jednym z wyzwań w pracy statystyka jest komunikacja wyników analiz dla przeciętnego odbiorcy. Umiejętność przenoszenia obliczeń na atrakcyjne i intuicyjne wykresy, tabele i infografiki jest zatem ważną kompetencją. Drugim kluczowym aspektem jest automatyzacja i optymalizacja własnej pracy oraz tzw. Reproducible research – umiejętność projektowania gotowych algorytmów do wykonywania powtarzalnych analiz. Osoby, które ukończą ten kurs mogą liczyć na znaczne podniesienie efektywności opracowywanych analiz w dwóch wymiarach – obniżenia liczby godzin spędzonych nad raportem i wyższą oceną pracy własnej przez przełożonych, kontrahentów oraz pozostałych odbiorców.


Szczegółowa tematyka kursu:

  • pakiet ggplot2: przegląd funkcji klasy geom_(), omówienie funkcji scales(), omówienie funkcji themes(), omówienie funkcji klasy stat_(), wybór kolorów i czcionek w R, rozszerzenia pakietów ggplot2 (automatyzacja pracy i implementacja zaawansowanych rozwiązań), tworzenie infografiki – połączenie pakietów gridExtra i ggplot2
  • wizualizacja analiz statystycznych: rozkład empiryczny jednej oraz dwóch zmiennych (zaawansowane zastosowanie histogramów, wykresów pudełkowych, wykresów klasy violin plot, bee swarm plot, dotplot), analiza i wizualizacja danych z ankiet, wizualizacja wyników modeli statystycznych
  • sztuka tworzenia wykresów w R: zasady efektywnej wizualizacji danych, przegląd zaawansowanych wykresów, wykresy interaktywne (pakiet Rcharts, pakiet plotly, projekt htmlwidgets, pakiet ggvis)
  • programowanie w R: instrukcje warunkowe, pętle, tworzenie własnych funkcji, zaawansowana praca na obiektach
  • automatyzacja pracy w R: komunikacja i generowanie raportów w R w formacie MS Word, Excel i PowerPoint, obsługa Rmarkdown – nowoczesne raporty i prezentacje w HTML i PDF