Zapisy na kurs:

Access dla użytkowników Excela


Opis kursu:

W świecie, w którym ogromną rolę odgrywają informacje gromadzone w bazach danych, potrzebni są ludzie potrafiący je kontrolować. Środowiskiem, służącym do organizacji i analizy danych jest program Microsoft Access. Jeśli chcesz rozwijać swoje kompetencje w zakresie analizy danych, projektować i przeprowadzać procesy analityczne, które wymagają przejrzystego schematu postępowania, warto zainwestować czas i siłę w biegłe opanowanie programu Microsoft Access oraz języka zapytań SQL. Podczas tego kursu zgłębisz wiedzę na temat relacyjnych baz danych, tworzenia zapytań (kwerend) w języku SQL oraz przedstawiania wyników analiz w atrakcyjnie sformatowanych raportach. Jeśli Excel nie zaspokaja wszystkich Twoich potrzeb w zakresie analizy danych – Access będzie doskonałym uzupełnieniem Twoich umiejętności analitycznych. Kurs ten jest przeznaczony szczególnie dla osób, które pracują na co dzień właśnie w Excelu. Główny nacisk położony zostanie na pokazanie do czego warto używać Accessa oraz w jaki sposób połączyć potencjał obu programów. Słuchacze, którzy posiadają pewne doświadczenie w zakresie baz danych, zapisując się na kurs, uporządkują swoją wiedzę i nabędą bardziej zaawansowane umiejętności. Natomiast Ci, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z Accessem, dowiedzą się, w jaki sposób poruszać się w tym programie, tworzyć relacyjne bazy danych i przeprowadzać analizy z użyciem raportów.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • budowa programu MS Access – wstążka, przegląd funkcji i możliwości programu, podobieństwa i różnice pomiędzy Accessem i Excelem
 • tabele – wprowadzenie do środowiska tabel, zasady tworzenia i modyfikacji tabel, właściwości obiektów, typy danych, podstawowe operacje na danych, klucze, import danych do Accessa, połączenie arkusza Excelowego z Accessem
 • transformacja danych – usuwanie duplikatów w bazach danych, uzupełnianie braków danych, praca na polach tekstowych (funkcje tekstowe, łączenie tekstów, zmiana wielkości liter, wyszukiwanie i zastępowanie tekstu), proste obliczenia, funkcje przetwarzania dat
 • relacyjne bazy danych – definicja, omówienie struktury relacyjnej bazy danych, zalety przechowywania informacji w wielu tabelach, porównanie relacyjnej bazy i płaskiego pliku, typy relacji w bazach danych
 • kwerendy – wstęp do kwerend, kwerendy agregujące wraz z funkcjami agregacji, kwerendy funkcjonalne (tworzące tabele, usuwające, dołączające, aktualizujące), kwerendy krzyżowe
 • pola obliczeniowe – używanie funkcji w MS Access, porównanie funkcji arkuszowych Excela i Accessa
 • analiza warunkowa – kwerendy z parametrem, funkcje warunkowe (IIf, Switch)
 • język SQL – wprowadzenie do języka SQL, instrukcja SELECT, klauzula WHERE, grupowanie przy pomocy klauzuli GROUP BY oraz HAVING, sortowanie za pomocą ORDER BY, tworzenie aliasów, kwerendy funkcjonalne, kwerendy specjalne (UNION, CREATE TABLE, ALTER TABLE)
 • raportowanie – tworzenie raportów, formatowanie warunkowe, wizualizacja danych, tabele i wykresy przestawne w Accesie

Zapisy na kurs:

Język SQL w bazach danych Oracle


Opis kursu:

Znajomość baz danych i języka SQL jest wymagana w 80% ofert pracy na stanowisko analityka. Jeżeli chcesz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe lub zwiększyć szanse na zatrudnienie na wymarzonym stanowisku – zapraszamy Cię na nasz kurs o baz danych. W czasie zajęć będziesz pracować na bazie Oracle, która jest najczęściej wykorzystywaną relacyjną bazą danych w przedsiębiorstwach. Podczas tego kursu poznasz rolę języka SQL w komunikacji z bazą danych, a także zapoznasz się z konstrukcjami i funkcjami niezbędnymi w codziennej pracy analityka.

Najwięcej czasu poświęcimy na rozwiązywanie zadań, ponieważ poprzez praktykę i ćwiczenia łatwiej jest zapamiętać nowy materiał. Zadania są ułożone w taki sposób, aby dane zagadnienie przećwiczyć kilkukrotnie w różnym kontekście. Takie doświadczenie pozwoli na łatwiejszy dobór odpowiedniego rozwiązania w pracy z rzeczywistymi problemami biznesowymi.

Po tym szkoleniu będziesz w stanie napisać nawet złożone zapytania oraz stosować odpowiednie konstrukcje i funkcje adekwatnie do sytuacji. Poznanie zasad działania bazy danych i konstrukcji języka SQL na przykładzie bazy Oracle, pozwoli Ci w przyszłości na pracę również z bazami innych producentów.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • relacyjne bazy danych i język SQL - wprowadzenie do relacyjnych baz danych, język SQL, instrukcje DML i DDL, rodzaje obiektów w bazach danych oraz typy danych w bazach danych. Zapoznanie się z programem SQL Developer
 • tworzenie podstawowych zapytań - słowa kluczowe, składnia poleceń, zastosowanie aliasów kolumn i tabel, operatory porównania i logiczne, grupowanie danych
 • modyfikacja tabel - dodawanie, usuwanie, aktualizowanie rekordów w bazie danych.
 • przydatne funkcje wbudowane - funkcje znakowe, numeryczne, konwertujące, dat. Składowanie oraz przetwarzanie dat i czasu w bazie danych
 • łączenie danych z wielu tabel - sposoby łączenia tabel, rodzaje złączeń, operatory zbiorowe. Podzapytania jednowierszowe, wielowierszowe, skorelowane
 • analiza danych - funkcje analityczne: klasyfikujące, okien, raportujące, LAG, LEAD, FIRST, LAST. Wielowymiarowe grupowanie
 • optymalizacja zapytań SQL - istota indeksów w bazie danych. Porównanie wydajności różnych konstrukcji.

Zapisy na kurs:

Zaawansowana analiza danych w Oracle SQL


Opis kursu:

Kurs ten jest bezpośrednią kontynuacją szkolenia Język SQL w bazach danych Oracle. Skierowany jest on też do osób znających podstawy języka SQL i baz danych Oracle, które chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności pracy i stać się ekspertem w tej dziedzinie. Najwięcej czasu poświęcone zostanie na praktykę. Na kursie zostaną przedstawione najlepsze praktyki biznesowe na przykładzie bazy Oracle. Zadania skonstruowane są w taki sposób, aby pokazać w jaki sposób udoskonalać zapytania wykorzystując wiedzę pozyskaną w trakcie zajęć. Takie doświadczenie pozwoli Ci zrozumieć co zrobić z kodem, który planujesz poprawić od dłuższego czasu, ale wciąż nie wiesz jak zacząć. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Ci przyswoić uniwersalną wiedzę, którą będziesz móc zastosować w dowolnym środowisku bazodanowym oraz w trakcie pracy z hurtownią danych.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • Analiza danych - przydatne funkcje wbudowane w Oracle. Funkcje analityczne: funkcje okna, raportujące.
 • Widoki, tabele tymczasowe - cel i korzyści ze stosowania, składnia, praktyczne przykłady. Materializacja widoku.
 • Optymalizacja zapytań SQL - istota indeksów oraz partycji w bazie danych. Analiza planu zapytania. Rola optymalizatora.
 • Raportowanie danych - budowa raportu analitycznego. Typowe błędy i możliwości ich uniknięcia.
 • Codzienna praktyka analityka - dobre i złe praktyki pisania kodu. Różnica pomiędzy bazą a hurtownią danych.
 • Wprowadzenie do hurtowni danych - praktyczne uwagi do pracy z hurtowniami danych, które powinien znać analityk danych.

Opis kursu:

Kurs techniczny nadający dostęp do bazy danych Oracle.