Help with Search courses

Zapisy na kurs:

Access dla użytkowników Excela


Opis kursu:

W świecie, w którym ogromną rolę odgrywają informacje gromadzone w bazach danych, potrzebni są ludzie potrafiący je kontrolować. Środowiskiem, służącym do organizacji i analizy danych jest program Microsoft Access. Jeśli chcesz rozwijać swoje kompetencje w zakresie analizy danych, projektować i przeprowadzać procesy analityczne, które wymagają przejrzystego schematu postępowania, warto zainwestować czas i siłę w biegłe opanowanie programu Microsoft Access oraz języka zapytań SQL. Podczas tego kursu zgłębisz wiedzę na temat relacyjnych baz danych, tworzenia zapytań (kwerend) w języku SQL oraz przedstawiania wyników analiz w atrakcyjnie sformatowanych raportach. Jeśli Excel nie zaspokaja wszystkich Twoich potrzeb w zakresie analizy danych – Access będzie doskonałym uzupełnieniem Twoich umiejętności analitycznych. Kurs ten jest przeznaczony szczególnie dla osób, które pracują na co dzień właśnie w Excelu. Główny nacisk położony zostanie na pokazanie do czego warto używać Accessa oraz w jaki sposób połączyć potencjał obu programów. Słuchacze, którzy posiadają pewne doświadczenie w zakresie baz danych, zapisując się na kurs, uporządkują swoją wiedzę i nabędą bardziej zaawansowane umiejętności. Natomiast Ci, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z Accessem, dowiedzą się, w jaki sposób poruszać się w tym programie, tworzyć relacyjne bazy danych i przeprowadzać analizy z użyciem raportów.


Szczegółowa tematyka kursu:

  • budowa programu MS Access – wstążka, przegląd funkcji i możliwości programu, podobieństwa i różnice pomiędzy Accessem i Excelem
  • tabele – wprowadzenie do środowiska tabel, zasady tworzenia i modyfikacji tabel, właściwości obiektów, typy danych, podstawowe operacje na danych, klucze, import danych do Accessa, połączenie arkusza Excelowego z Accessem
  • transformacja danych – usuwanie duplikatów w bazach danych, uzupełnianie braków danych, praca na polach tekstowych (funkcje tekstowe, łączenie tekstów, zmiana wielkości liter, wyszukiwanie i zastępowanie tekstu), proste obliczenia, funkcje przetwarzania dat
  • relacyjne bazy danych – definicja, omówienie struktury relacyjnej bazy danych, zalety przechowywania informacji w wielu tabelach, porównanie relacyjnej bazy i płaskiego pliku, typy relacji w bazach danych
  • kwerendy – wstęp do kwerend, kwerendy agregujące wraz z funkcjami agregacji, kwerendy funkcjonalne (tworzące tabele, usuwające, dołączające, aktualizujące), kwerendy krzyżowe
  • pola obliczeniowe – używanie funkcji w MS Access, porównanie funkcji arkuszowych Excela i Accessa
  • analiza warunkowa – kwerendy z parametrem, funkcje warunkowe (IIf, Switch)
  • język SQL – wprowadzenie do języka SQL, instrukcja SELECT, klauzula WHERE, grupowanie przy pomocy klauzuli GROUP BY oraz HAVING, sortowanie za pomocą ORDER BY, tworzenie aliasów, kwerendy funkcjonalne, kwerendy specjalne (UNION, CREATE TABLE, ALTER TABLE)
  • raportowanie – tworzenie raportów, formatowanie warunkowe, wizualizacja danych, tabele i wykresy przestawne w Accesie

Zapisy na kurs:

Automatyzacja pracy w programie MS Access z wykorzystaniem języka VBA


Opis kursu:

W niemal każdym programie pakietu Office użytkownik dochodzi do momentu, w którym za pomocą graficznego interfejsu nie jest w stanie zwiększyć wydajności swojej pracy. Właściwym kierunkiem jest wtedy język VBA – obiektowe środowisko programistyczne, pozwalające na wielokrotne zwiększenie efektywności pracy i poziomu zaawansowania przygotowywanych analiz. Chcesz uruchamiać skomplikowane kwerendy i generować złożone raporty jednym kliknięciem? Konfigurować formatowanie obiektów i inne ich właściwości z poziomu języka poleceń, co jest znacznie szybsze? Poznać zaawansowane funkcje Accessa, niedostępne dla użytkownika z poziomu graficznego interfejsu? Komunikować się z Excelem na poziomie programistycznym, bez zbędnego klikania i przełączania okien. Zgłoś swój akces na ten kurs.