Zapisy na kurs:

Dashboardy i narzędzia Power Excel


Opis kursu:

W ostatnich latach, z powodu ciągłego wzrostu wolumenu przetwarzanych i analizowanych danych, analityka biznesowa staje się coraz bardziej istotna. Niezwykle cenna jest umiejętność szybkiego wykonywania analiz i czytelnego prezentowania ich wyników (np. w formie dashboardów), niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie. Program Microsoft Excel daje duże możliwości w obszarze silnie rozwijającego się Business Intelligence w postaci odpowiednich narzędzi i dodatków Power Excel. Narzędzia te dają dużo korzyści związanych przede wszystkim z szybkością, wydajnością, interaktywnością, ale i łatwością, w porównaniu do standardowych funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, a znajomość narzędzi BI programu Microsoft Excel staje się nieodzownym elementem wśród umiejętności pracowników zajmujących się analizą danych.
Kurs Dashboardy i narzędzia Power Excel dedykowany jest osobom, które znają Excela, pracują na dużych zbiorach danych i chcą poznać najnowsze narzędzia służące do tworzenia profesjonalnych aplikacji biznesowych, wizualizacji danych – tzw. kokpity menadżerskie (eng. dashboard), a także chcą nauczyć się szybkiego i efektywnego importowania, przetwarzania i prezentacji danych oraz tworzenia różnego rodzaju raportów w programie MS Excel. Kurs rozpoczyna się od przedstawienia sposobu projektowania tradycyjnych kokpitów menadżerskich w Excelu, następnie krótko wprowadza w tematykę Business Intelligence, po czym omawiane są kolejno wszystkie cztery narzędzia MS Excel oferowane w ramach Power Excel (Power Query, Power Pivot, Power Map i Power View). Materiały obejmują część teoretyczną, pozwalającą uczestnikom zapoznać się z omawianymi narzędziami i ich funkcjonalnościami, ale przede wszystkim zawierają liczne przykłady praktyczne obrazujące możliwe zastosowania nabytych umiejętności. Taka organizacja kursu ułatwia uczestnikom przyswojenie wiedzy i wykorzystanie jej w pracy własnej.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • Dashboardy (tworzenie kokpitów menedżerskich)
  Koncepcja dashboardów i omówienie sposobu ich czytelnego projektowania, formanty, zakresy dynamiczne, różne rodzaje wykresów dynamicznych, funkcje PRZESUNIĘCIE i ILE.NIEPUSTYCH, formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności danych, ochrona arkusza.

 • Power Query (program pozwalający na sprawny import, przekształcanie i łączenie danych)
  Import różnego rodzaju formatów danych (skoroszyty Excel, pliki tekstowe, pliki csv, bazy Accessowe), automatyzacja odświeżania importu, zapis importu do arkusza lub modelu danych, przekształcenia zaimportowanych danych – operacje na kolumnach zawierających daty, dane liczbowe i tekstowe, transformacja układu danych (transpozycja, narzędzie anulowania przestawiania kolumn), definiowanie niestandardowych pól, łączenie danych i tabel.

 • Power Pivot (program służący do kompleksowego tworzenia modelu danych, na podstawie którego generowane są raporty i zestawienia, m.in. w formie tabel przestawnych)
  Konstruowanie modelu danych na podstawie różnych źródeł danych, tworzenie relacji, wstawianie samodzielnie zdefiniowanych pól i elementów obliczeniowych, tworzenie tabel przestawnych opartych na modelu danych, język DAX.

 • Power Map (program służący do wizualizacji danych na mapach)
  Wbudowane narzędzie geolokalizacji, wczytywanie własnych map, odpowiednie przygotowanie danych do map, tworzenie różnego rodzaju wizualizacji danych na mapach i zarządzanie ich elementami, praca na danych na poziomie państw, województw oraz powiatów (uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane mapy do własnego użytku), zapisywanie map w sposób tradycyjny i w formie wizualizacji 3D (m.in. prezentacje flash, symulacje w formie filmów).

 • Power View (program do tworzenia raportów)
  Tworzenie interaktywnych dashboardów na podstawie modelu danych, wstawianie tabel z danymi, wizualizacje danych na mapach, prezentacje danych na wykresach.

 • Przykłady aplikacji biznesowych
  Kompleksowe wykorzystanie poznanych na kursie narzędzi Power Excel i tworzenia tzw. dashboardów w Excelu.

Zapisy na kurs:

Analityka biznesowa w Power BI


Opis kursu:

Podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych oparte jest na szczegółowych analizach danych. Niezwykle przydatna jest więc umiejętność wykorzystania programów umożliwiających sprawne przetwarzanie danych. Istotnymi cechami programów służących do pracy z danymi jest możliwość wykorzystania różnego rodzaju źródeł danych (o dużych wolumenach) oraz szybkiego przetwarzania i odświeżania danych. Kluczowa jest także finalna prezentacja raportów w formie wizualizacji. Coraz popularniejsze stają się programy w obszarze Business Intelligence, w tym m.in. Power BI Desktop. Program ten łączy wymienione wyżej cechy pozwalając przekształcić dane w informacje potrzebne do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Kurs Analityka biznesowa w Power BI jest dedykowany analitykom danych oraz osobom zajmującym się przygotowywaniem analiz i wizualizacją danych. Tematyka kursu obejmuje zapoznanie Uczestników z programem Power BI Desktop. Jest to najczęściej stosowany w firmach program z obszaru Business Intelligence. Podczas kursu nauczysz się jak łatwo zaimportować różne źródła danych oraz wykonać niezbędne przekształcenia i połączenia danych. Dowiesz się jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym. Kurs Analityka biznesowa w Power BI dostarczy Ci nowych umiejętności pracy z danymi i podniesie Twoją konkurencyjność na rynku pracy! Podczas kursu zaczynamy omawiać pracę w programie Power BI Desktop od podstaw, więc wcześniejsza znajomość programu nie jest wymagana.

Poznanie programów z dziedziny Business Intelligence stanowi rozszerzenie kompetencji zawodowych dla osób, które zajmują się przetwarzaniem i wizualizacją danych. Power BI Desktop jest intuicyjnym programem będącym naturalnym krokiem w stronę interaktywnych raportów i stanowi idealną kontynuację zdobywania umiejętności w obszarze analizy danych m.in. dla osób, które swoją przygodę z pracą z danymi rozpoczęły od programu Microsoft Excel (m.in. ukończyły kurs Dashboardy i narzędzia Power Excel).


Szczegółowa tematyka kursu:

 • Import i przekształcanie danych
  Import różnego rodzaju plików z danymi (skoroszyty MS Excel, pliki testowe, pliki csv), wczytywanie danych z folderów. Przekształcenia i transformacje danych z uwzględnieniem różnego rodzaju zmiennych (m.in. operacje na liczbach, tekstach i datach), filtrowanie i sortowanie, zamiana wartości, grupowanie, transponowanie, zmiana układu danych, scalanie i dołączanie danych.

 • Tworzenie modelu danych
  Tworzenie modelu danych z wykorzystaniem relacji. Podstawy języka DAX – tworzenie kolumn obliczeniowych i miar. Wykorzystanie KPI (ang. Key Performance Indicators – Kluczowe Wskaźniki Wydajności).

 • Wizualizacje danych
  Tworzenie interaktywnych raportów z uwzględnieniem różnych typów wykresów (w tym wizualizacji danych geograficznych). Fragmentatory i filtry. Filtrowanie raportów na różnych poziomach (wizualizacji, strony i całego raportu).

Zapisy na kurs:

Analityka biznesowa w Tableau


Opis kursu:

Kurs ten jest odpowiedzią na nieustanny wzrost znaczenia analizy danych w otoczeniu biznesowym. W erze bardzo szybko przyrastającej ilości zbieranych danych, tradycyjne narzędzia i arkusze kalkulacyjne są niewystarczającymi narzędziami do formułowania wniosków i podejmowania odpowiednich akcji. Program kursu powstał w oparciu o analizę dotyczącą trendów na rynku pracy. Business Intelligence jest nowym, szybko rozwijającym się obszarem służącym do pracy z danymi (od importu danych, przez przetwarzanie, następnie raportowanie, po tworzenie wizualizacji w formie interaktywnych dashboartów, z których mogą korzystać tysiące użytkowników), który będzie absorbował coraz większą liczbę wykwalifikowanych specjalistów.  Główną dewizą firmy Tableau Software jest łatwość w tworzeniu i intuicyjność w obsłudze. Dlatego, praca w Tableau nie wymaga programowania!

Kurs Analityka biznesowa w Tableau jest dedykowany analitykom danych oraz osobom zajmującym się przygotowywaniem analiz i wizualizacją danych. Tematyka kursu obejmuje zapoznanie słuchaczy z programami Tableau Desktop Professional (przetwarzanie i wizualizacja danych) oraz Tableau Online (wersja serwerowa). Tableau jest najbardziej uniwersalnym i wszechstronnym narzędziem z obszaru BI, a jednocześnie jednym z dwóch najczęściej używanych w firmach. Kurs jest dla każdego, kto chce zrozumieć dane. Podczas kursu nauczysz się jak łatwo zaimportować różne źródła danych oraz wykonać niezbędne przekształcenia i połączenia danych. Dowiesz się jak w łatwy i intuicyjny sposób tworzyć interaktywne dashboardy, które mogą być odświeżane w czasie rzeczywistym. Kurs Analityka biznesowa w Tableau dostarczy Ci nowych umiejętności pracy z danymi i podniesie Twoją konkurencyjność na rynku pracy.

Kurs Analityka biznesowa w Tableau przygotowuje do certyfikatu Tableau Desktop Certified Associate.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • Połączenia z bazami danych
  Połączenie z Tableau Server, łączenie z różnymi typami danych (xlsx, csv, json), łączenie tabel z jednej lub kilku baz, przygotowanie danych do analizy (blendowanie, edycja metadanych, Pivot, Union, Interpreter danych), typy połączeń (Live/Extract), rozdzielanie danych.

 • Organizacja danych
  Filtrowanie, sortowanie, grupowanie, hierarchie, zestawy (sets).

 • Tworzenie wykresów i pól
  Terminologia Tableau (miara i wymiar), pola dyskretne i ciągłe, pola automatycznie wygenerowane przez Tableau, wykresy (histogram, mapa cieplna - heat map, mapa drzewa - tree map, wykres pociskowy - bullet graph, wykres kombi, wspólna oś, wykres punktowy - scatter plot, tabela danych - cross tab, bar in bar chart, wykres pudełkowy - box plot), używanie tytułów, podpisów, tooltips, edycja osi, użycie etykiet

 • Wykonywanie obliczeń
  Manipulacja tekstami oraz datami, tworzenia obliczeń Quick Table Calculations, wyrażenia poziomu szczegółowości (LOD expressions), praca z agregacją, wyrażenia logiczne, sumy i sumy częściowe, obliczenia do łączenia tabel

 • Praca na mapach
  Nawigacja, niestandardowe terytoria, wyszukiwanie geograficzne, modyfikacja lokalizacji wewnątrz Tableau, importowanie i zarządzanie niestandardowym geo-kodowaniem, użycie niestandardowego tła jako mapy, podłączenia do danych geograficznych.

 • Tworzenie interaktywnych dashboardów
  Budowanie dashboardów i historii (stories), tworzenie akcji w dashboardach, projektowanie dashboardów na różne urządzenia, używanie najlepszych praktyk tworzenia dashboardów, publikacja.

 • Program Tableau Online
  Obsługa serwera Tableau Online, zarządzanie rolami, administracja serwerem.

Zapisy na kurs:

Zaawansowana analityka biznesowa w Power BI


Opis kursu:

Kurs „Zaawansowana analityka biznesowa w Power BI” to intensywny program szkoleniowy skierowany do analityków, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzia Microsoft Power BI do zaawansowanej analizy danych biznesowych. Przeznaczony jest dla osób znających podstawy pracy w narzędziu Microsoft Power BI z uwzględnieniem języków Power Query M, DAX, m.in. dla osób, które ukończyły kurs pt. „Analityka biznesowa w Power BI”.

Celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych technik stosowanych w procesie przygotowywania raportów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na optymalizację wydajności raportu, dobre praktyki oraz przejrzystą dla odbiorcy wizualizację danych. Podczas kursu omówione zostaną bardziej zaawansowane funkcje Power Query oraz DAX, pokazane efektywne metody wizualizacji danych oraz dobre praktyki, które pomogą uczestnikom w analizie biznesowej danych. Uczestnicy zapoznają się także z efektywnymi technikami optymalizacji raportów Power BI pod kątem wydajności, co pozwoli im na szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych w raportach.

Kurs skupia się również na prezentacji danych w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorcy, dzięki czemu uczestnicy nauczą się tworzyć przejrzyste i atrakcyjne wizualizacje danych, w oparciu o dobre praktyki stosowane w rzeczywistych projektach biznesowych. Uczestnicy zdobędą cenne wskazówki, które pomogą im w skuteczniejszej analizie danych oraz w tworzeniu raportów spełniających wysokie standardy jakości.

Dodatkowo, uczestnicy kursu dowiedzą się także w jaki sposób można opublikować przygotowany raport oraz w jaki sposób można nim zarządzać w usłudze Power BI Service. Pozwoli to im na praktyczne wykorzystanie przygotowanych raportów w środowisku online (np. poprzez umieszczenie na stronie www) oraz zarządzanie nimi w sposób efektywny i bezpieczny.

Po tym szkoleniu, uczestnicy będą w pełni przygotowani do przeprowadzenia kompletnego procesu tworzenia raportów biznesowych w Power BI na poziomie zaawansowanym. Będą potrafić łączyć się z danymi pochodzącymi z różnych źródeł internetowych lub baz danych, optymalizować proces przygotowywania i przekształcania danych, tworzyć efektywne wizualizacje oraz publikować i zarządzać stworzonymi raportami w usłudze Power BI Service. Ukończenie kursu umożliwi zdobycie zaawansowanych umiejętności, które podniosą efektywność uczestników w analizie biznesowej danych oraz umożliwią im tworzenie profesjonalnych i zrozumiałych raportów z różnych obszarów biznesowych.


Szczegółowa tematyka kursu:

 • Konfiguracja środowiska pracy
  Wykorzystanie opcji narzędzia Power BI Desktop do konfiguracji środowiska pracy, integracja z językami R oraz Python.

 • Łączenie z różnymi źródłami danych
  Połączenie z bazami danych (Oracle), łączenie z danymi w usłudze Power BI Service (Dataflow, Dataset).

 • Optymalizacja i redukcja zapytań Power Query oraz modelu danych
  Obsługa ładowania tabel, budowa słowników, obsługa duplikatów, teoria budowy modelu danych (tabele faktów, wymiarów oraz dodatkowe, typy relacji oraz zarządzanie nimi), tworzenie zaawansowanych kolumn niestandardowych.

 • Zaawansowane funkcje języka DAX
  Konteksty wiersza oraz filtrowania oraz ich zmienianie, tworzenie zaawansowanych miar i kolumn obliczeniowych (z użyciem poleceń takich jak CALCULATE, SUM, SUMX, FILTER, ALL, KEEPFILTERS, HASONEALUE, ISINSCOPE), budowa funkcji w DAX (wykorzystanie składni VAR + RETURN), tworzenie miar z wykorzystaniem funkcji IF oraz SWITCH, tworzenie miar tekstowych, formatowanie kodu DAX.

 • Efektywna wizualizacja danych
  Dobór kolorystyki, planowanie układu raportu, wbudowane automatyczne przyciski i nawigatory, wykorzystanie zakładek i widoku wyboru w tworzeniu dynamicznych wizualizacji (dynamiczny panel filtrowania), opcja Field Parameters, tworzenie Tooltips, wykorzystanie panelu analitycznego w wizualizacjach (dodawanie stałych linii, prognozowanie danych, wykrywanie anomalii), efektywna praca z tabelami i macierzami, zaawansowane wizualizacje (drzewo dekompozycji, Q&A i Key Influencers, Smart Narrative, niestandardowe wizualizacje).

 • Dobre praktyki w tworzeniu raportów
  Dostosowywanie raportów do potrzeb biznesu, porady z rzeczywistych biznesowych zastosowań.

 • Usługa Power BI Service
  Publikacja raportów, role i uprawnienia użytkowników, Row-Level Security, zarządzanie odświeżaniem danych, budowa dashboardów analitycznych.