Help with Search courses

Opis kursu: 

Podczas kursu nacisk położony jest na poznanie efektywnych metod przetwarzania danych oraz podstaw programowania w środowisku Python. Uczestnicy poznają najlepsze pakiety do analizy i wizualizacji danych oraz nauczą się wykorzystywać możliwości tego języka w programowaniu oraz najciekawszych publicznie dostępnych bibliotek. Głównym celem jest przekazanie uczestnikom umiejętności programowania, które pozwolą na swobodne tworzenie różnorodnych projektów i aplikacji. Pozwala to z jednej strony na łatwą i efektywną analizą, nawet dużych zbiorów danych, a z drugiej na tworzenie samodzielnych aplikacji, zarówno webowych jak i konsolowych.

Po szkoleniu uczestnik posiada wiedzę i umiejętności wystarczające do samodzielnej pracy i rozwoju w środowisku Python na poziomie średnio-zaawansowanym. W trakcie kursu zajęcia podzielone są na część wykładową (ok. 40% zajęć) i pracę własną uczestników – polegającą na rozwiązywaniu przykładowych problemów przygotowanych przez Prowadzącego (z zakresu programowania oraz przetwarzania i wizualizacji danych).


Więcej informacji:

https://labmasters.pl